VPS a.s.
Hradec Králové


Jsme dodavatel strojů a zařízení pro potravinářský, chemický a farmaceutický průmysl s 65letou tradicí.


Automatizovaná linka na výrobu pařených sýrů
11. 07. 2023

V polovině letošního roku jsme uvedli do provozu automatizovanou linku na výrobu pařených sýrů pro Sýráreň Havran a.s. v Senici. Součástí technologické linky jsou dva výrobníky sýřeniny VSO 10000 BPL a jedna automatizovaná lisovací vana VLM 10000.

Automatizace výroby sýrů v Poličce
11. 07. 2023

V první polovině roku 2023 jsme uvedli do provozu automatizovanou linku na výrobu sýrů v mlékárně AGRICOL Polička. Linka zahrnuje čtyři výrobníky sýřeniny VSO-12000, čtyři nově vyvinuté plně automatizované lisovací vany VLM-12000, technologickou linku solení bloků sýra, automatické balení bloků sýra do zrací fólie, zařízení zákysovny a navýšení výkonu CIP stanice.

Nová sýrárna v běloruské Ljubani
26. 05. 2023

V prosinci roku 2022 jsme začali exportovat zařízení na výrobu 12 tun sýra denně. Komplet mimo jiné zahrnuje blok pastéru, vibrační síto, výrobníky sýřeniny VSO 10000, lisovací vany VLM 10000, kráječku sýra a další. Nová sýrárna zemědělského holdingu OAO Sluckij syrodělnyj kombinat se bude nacházet v Minské oblasti ve městě Ljubaň.

Výstava Dairy & Meat Industry 2020
13. 02. 2020

Naše společnost se zúčastní osmnácté mezinárodní výstavy Dairy & Meat Industry v Moskvě v termínu od 18. do 21. února 2020.

Srdečně Vás zveme na návštěvu našeho stánku B221 v pavilonu č. 2, sál č. 7.

Odesíláme sýrárnu do Kezu (Rusko)
12. 02. 2020

V listopadu a prosinci 2019 jsme začali exportovat zařízení pro novou sýrárnu společnosti ОАО MILKOM v Udmurtsku.

Jedná se o automatizovanou linku na výrobu 40 tun polotvrdých druhů sýrů denně.

Výstava Dairy & Meat industry
29. 01. 2019

Naše společnost se zúčastní sedmnácté mezinárodní výstavy Dairy & Meat Industry v Moskvě v termínu od 19. do 22. února 2019.

Srdečně Vás zveme na návštěvu našeho stánku A743 v pavilonu č. 2, sál č. 8.

Uvedení sýrárny do provozu
19. 02. 2019

Koncem roku 2018 jsme uvedli do provozu linku na výrobu sýrů v mlékárně LACRUM Velké Meziříčí. Linka se skládá ze třech výrobníků sýřeniny VSO-10000 a dvou automatických lisovacích van VL-10000.

Exportní fórum Belarus molochnaya
19. 02. 2019

Zástupci naší společnosti se zúčastnili čtvrtého exportního fóra Belarus molochnaya v Minsku. Naše přednáška byla na téma výroba sýrů s plísní.

Vydržte…

Ukládáme potřebná data.

Za chvíli to bude.