Linky a zařízení na výrobu měkkých smetanových sýrů a sýrů balkánského typu, sýrů s bílou plísní na povrchu nebo sýrů s modrou/ zelenou plísní. Zařízení je dodáváno jak v automatickém, tak i poloautomatickém nebo ručním provedení s výkonem linek od 1 do 10 tun sýru/ den.


- ruční sýrařské vany pojízdné 150 – 400 litrů pro malé kapacity

- ruční krájení a míchání sýřeniny

- sestavy stacionárních van pro střední kapacity 350 – 750 litrů

- ruční krájení a míchání sýřeniny

- robotické krájení a míchání sýřeniny

- automatické plnění , vyprazdňování a čistění van

- automatické dávkování syřidla a plísňových kultur


- nalévací stoly pro ruční plnění forem pomocí nalévacích táců

- zařízení pro částečně mechanizované plnění forem s odkapním pásem

- zařízení pro automatické plnění forem s odlučovacím zařízením syrovátky


- odkapní tratě pro ruční manipulacemi s formami

- mechanizované odkapní tratě s dopravním systémem

- automatizované odkapní a dokysávací tratě pro stohy forem


- systémy pro stohování a destohování forem

- obraceče stohů forem ruční

- obraceče stohů forem automatizované


- vanové myčky forem a vozíků

- tunelové ostřikové myčky forem a vozíků


- kompletní systémy pro zrání měkkých sýrů a sýrů s plísní

Vydržte…

Ukládáme potřebná data.

Za chvíli to bude.